Het boek Basisconcepten Finance

Het management van een onderneming heeft de belangrijke missie om waarde te creëren voor alle partijen die betrokken zijn bij die onderneming. Binnen de groep belanghebbenden nemen de vermogensverschaffers van de onderneming een centrale plek in. De vermogensverschaffers zijn de aandeelhouders en de verstrekkers van rentedragende leningen. Zonder het door hen ingebrachte kapitaal en hun medewerking heeft de onderneming geen bestaansrecht. Deze medewerking is alleen mogelijk als er op het geïnvesteerde vermogen voldoende rendement kan worden verwacht.

Het bovenstaande wordt vaak vertaald in een centrale doelstelling: het vergroten van de marktwaarde van de onderneming voor haar vermogensverschaffers, met inachtneming van de belangen van de andere betrokken partijen. Het management kan deze belofte echter alleen waarmaken als het bekend is met de wijze waarop die marktwaarde tot stand komt en welke elementen daarin een rol spelen.

Het boek Basisconcepten Finance geeft op een overzichtelijke wijze en met heldere voorbeelden een uiteenzetting van de fundamenten van het vak Finance. Het biedt iedereen die betrokken is of gaat worden bij het management van een onderneming de mogelijkheid om een betere gesprekspartner te zijn van financiële experts, en het biedt hen daarnaast een solide basis om uiteindelijk zelf die financiële expert te worden.

Klik hier om het boek te bestellen.